Một ngày của trẻ

Lịch trình một ngày của trẻ lớp mẫu giáo

The Light Academy kính gửi Quý phụ huynh thông tin một ngày của trẻ. Tại The Light Academy, lịch trình học tập và sinh hoạt trong một ngày của trẻ được nhà trường nghiên cứu và đưa ra để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

MỘT NGÀY CỦA TRẺ MẪU GIÁO
(Hệ song ngữ)

Thời gian Hoạt động Nội dung chính
7h00 7h30 Đón trẻ Đón trẻ, trao đổi thông tin với phụ huynh
7h30 7h40 Thể dục buổi sáng Tập thể dục buổi sáng toàn trường
7h40 8h00 Ăn sáng Ăn sáng, vệ sinh cá nhân
8h00 8h10 Morning circle Trò chuyện buổi sáng
8h10 8h40 Tiếng Anh Học Tiếng Anh
8h40 9h10 Hoạt động góc Hoạt động góc
9h10 9h20 Ăn nhẹ Ăn nhẹ
9h20 9h40 Hoạt động ngoài trời Dạo chơi ngoài trời, hoạt động tự chọn
 

9h40 10h45

Hoạt động học

(Bằng Tiếng Anh)

Toán (3 tiết/ tuần), Khoa học/ Steam

(2 tiết/tuần), Montessori (2 tiết/tuần), Thư viện

(1 lần/ 1 tuần), Nghệ Thuật (1 lần/tuần), Ngữ âm (1 tiết/tuần)

10h4511h30 Ăn trưa Vệ sinh cá nhân trước khi ăn
Ăn trưa
Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ
11h30 13h50 Nghỉ trưa Chuẩn bị chỗ ngủ

Ngủ trưa

13h50 14h00 Vệ sinh – Hoạt động thức dậy Vệ sinh cá nhân

 

14h00 14h40 Lớp năng khiếu Múa, Cảm thụ âm nhạc, mỹ thuật nâng cao, Bóng rổ, Piano
14h40 15h00 Ăn chiều Ăn chiều
15h00 15h45 Hoạt động học Chương trình Việt Nam
15h45 16h00 Closing circle Chơi tự do – Chơi theo góc
16h00 16h15 Ăn nhẹ Vệ sinh cá nhân – Uống sữa hạt
16h15 17h00 Trả trẻ Chơi tự do

                                                                       

                                                                        DAILY TYPICAL ROUTINES

                                                                               (for Bilingual Class)

Time

Activity

Main Content

7h00 – 7h30 Drop off Children arriving
7h30 7h40 Morning exercise Morning exercise
7h40 8h00 Breakfast Breakfast
8h00 8h10 Morning circle Warm up songs

Introducing the topic of the day and reviewing the previous lesson

8h10 – 8h40 English English
8h40 9h10 Learning corner activity Learning corner activity
9h10 9h20 Snack Snack
9h20 9h40 Outdoor activities Outdoor activities
9h40 10h45 Learning center Math (4 lessons/ week), Science/ Steam

(2 lessons/week), Montessori (2 lessons/week), Library (1 lesson/ week), Art (1 lesson/week), Phonics (1 lesson/week)

10h45 11h30 Lunch Lunch
11h30 13h50 Naptime Storytelling & Nap time
13h50 14h00 Wake up activities Fun activities to wake the children up to prepare them for their afternoon activities
14h00 14h40 Creative and Physical skill development Dance, Music, Art, Basketball, Piano
14h40 15h00 Light meal Light meal
15h00 15h45 Learning center MOET program
15h45 16h00 Closing circle Free play
16h00 16h15 Afternoon snack Drink nut milk
16h15 17h00 Pick up Free play – Pick up

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *