• ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thực hiện chương trình chăm sóc và giáo dục chất lượng tiêu chuẩn hội nhập quốc tế trong môi trường “thân thiện”; mang đến cho trẻ em mầm non và học sinh môi trường vui chơi với tiện nghi thoải mái, tạo cơ hội tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới ngay tại Việt Nam; các em học sinh tiểu học có điều kiện phát triển tối đa năng lực bản thân đồng thời các em được đảm bảo trong môi trường giáo dục thể chất toàn diện. Xây dựng môi trường học tập xanh: hoà mình vào thiên nhiên, cuộc sống gần gũi với môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0832839555
0832839555