NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG

🍀🍀🍀NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG🍀🍀🍀
👌Để học tốt tiếng Anh thì vốn từ vựng luôn cần được bổ sung và cập nhật, học thêm từ mới, rèn luyện mỗi ngày qua việc đọc và viết.
👌Ở The Light Academy, cô trò lựa chọn hình thức đọc và quay video, các em học sinh được tự rèn luyện mỗi ngày mọi lúc, mọi nơi, giáo viên dễ dàng kiểm soát và sửa lỗi cho học sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🍀🍀🍀IMPROVE VOCABULARY🍀🍀🍀
👌To learn English well, vocabulary always needs to be supplemented and updated, learn new words, practice every day through reading and writing.
👌At The Light Academy, students choose to read and record videos, students can practice every day anytime, anywhere, teachers can easily control and correct mistakes for students.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRƯỜNG SONG NGỮ THE LIGHT ACADEMY
🏫 Số 22 đường Hoàng Lan, Khu đô thị The Manor, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai.
📧 Website: thelightacademy.vn
Hotline: 0832839555
📭 Fanpage: Trường Tiểu học song ngữ The Light Academy

Leave Comments

0832839555
0832839555