1. Tầm nhìn

The Light Academy khát vọng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu tại Lào Cai. The Light Academy luôn nỗ lực hướng tới công cuộc trao truyền cảm hứng, tích cực hỗ trợ, bồi dưỡng và chuẩn bị tâm, trí, lực cho các công dân toàn cầu trong tương lai.

2. Sứ mệnh:

Kiến tạo” công dân” toàn cầu, đào tạo học sinh toàn diện về kiến thức, kỹ năng, nhận thức văn hóa, hội nhập quốc tế và phẩm chất của người công dân Việt Nam.

3. Phương châm hoạt động:

Slogan của The Light Academy là “Nơi Kiến Tạo Công Dân Toàn Cầu”. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và định hướng giáo dục của nhà trường.

4. Triết lý giáo dục:

The Light Academy xây dựng và đề cao các giá trị tốt đẹp cho học sinh: Trí tuệ, tri thức – Khả năng sáng tạo – Phát triển cảm xúc và sự yêu thương.

5. Giá trị cốt lõi:

Chất lượng:

– Đội ngũ giáo viên và nhân viên có trình độ đạt và trên chuẩn, năng lực, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đổi mới để bắt kịp yêu cầu thực tiễn;

– Chương trình đào tạo song ngữ ưu việt, toàn diện, cập nhật, khai thác và kết hợp hài hòa các yếu tố cốt lõi của chương trình giáo dục Việt Nam và Quốc tế;

– Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, sạch đẹp, đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ tối đa cho hoạt động giảng dạy và học tập.

Cam kết:

– Môi trường học tập và rèn luyện an toàn, lành mạnh và truyền cảm hứng cho học sinh;

– Chương trình giáo dục toàn diện, thúc đẩy và kích thích học sinh phát triển trí tuệ, đồng thời hoàn thiện năng lực, phẩm chất và kỹ năng ở mọi mặt;

– Hoạt động giảng dạy và học tập được thực hiện nghiêm túc, công bằng, thực chất, không gây quá tải và áp lực về thành tích;

– Công tác nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển bản thân được triển khai thường xuyên, liên tục và hiệu quả;

– Công tác liên hệ, phối hợp và trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh, khuyến khích và tạo cơ hội để phụ huynh tham gia đóng góp, xây dựng, phát triển cộng đồng The Light Academy vững mạnh diễn ra thường xuyên, kịp thời và chủ động.

Văn hóa:

– Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, đồng thời chủ động và tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới;

– Học hỏi, yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và tương trợ lẫn nhau;

– Xây dựng cộng đồng The Light Academy vững mạnh, tích cực, trách nhiệm và chủ động đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng tại khu vực cũng như cộng đồng thế giới nói chung.