• TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 

Được xây dựng và thành lập năm 2019, Trường Song ngữ The Light Academy với sứ mệnh mang đến một môi trường học tập tiêu chuẩn chất lượng xứng tầm Quốc tế nhằm đào tạo các thế hệ học sinh nhà trường được trưởng thành trong hạnh phúc cùng với tư duy độc lập và năng lực lãnh đạo vượt trội. Trường Song ngữ The Light Academy được phát triển bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Việt Nam và nhận được sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia giáo dục nước ngoài nhằm mang đến một chương trình giáo dục chất lượng quốc tế với phương pháp giáo dục đổi mới lần đầu tiên xuất hiện tại Tỉnh Lào Cai.

Với triết lý giáo dục tích hợp, Trường Song ngữ The Light Academy là Nơi đặt nền móng kiến tạo nên những công dân toàn cầu với 4 năng lực then chốt của Thế kỷ 21st đó là: Hợp tác – Giao tiếp – Tư duy phản biện – Tư duy sáng tạo. Từ đó, Chương trình giáo dục của Trường Song ngữ The Light Academy là sự tích hợp của những tinh hoa trong chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tích hợp với các chương trình giáo dục hiện đại và thể hiện rõ văn hóa bản sắc của Hệ thống trường phổ thông liên cấp chất lượng cao.

 

 

0832839555
0832839555