• TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

2.1 Sứ mệnh

Được xây dựng và thành lập năm 2019, Hệ thống trường Song ngữ The Light Academy với sứ mệnh mang đến một môi trường học tập tiêu chuẩn chất lượng xứng tầm Quốc tế nhằm đào tạo các thế hệ học sinh nhà trường được trưởng thành trong hạnh phúc cùng với tư duy độc lập và năng lực lãnh đạo vượt trội. Hệ thống trường Mầm non Song ngữ The Light Academy được phát triển bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Việt Nam và nhận được sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia giáo dục nước ngoài nhằm mang đến một chương trình giáo dục chất lượng quốc tế với phương pháp giáo dục đổi mới lần đầu tiên xuất hiện tại Tỉnh Lào Cai.

“NƠI KIẾN TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU”

2.2. Tầm nhìn

Với triết lý giáo dục tích hợp, Hệ thống trường mầm non Song ngữ The Light Academy là Nơi đặt nền móng kiến tạo nên những công dân toàn cầu với 4 năng lực then chốt của Thế kỷ 21 đó là: Hợp tác – Giao tiếp – Tư duy phản biện – Tư duy sáng tạo. Từ đó, Chương trình giáo dục của Hệ thống trường mầm non Song ngữ The Light Academy là sự tích hợp của những tinh hoa trong chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tích hợp với các chương trình giáo dục hiện đại và thể hiện rõ văn hóa bản sắc của Hệ thống trường song ngữ chất lượng cao.

Cùng với 5 năng lực cốt lõi mà Hệ thống trường mầm non Song ngữ The Light Academy cùng phụ huynh xây dựng cho học sinh, đó là:

– Khỏe về thể chất và trí tuệ

– Tư duy nhạy bén và phản biện

– Kỹ năng giao tiếp tự tin để kết nối

– Bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám tự chịu trách nhiệm

– Năng lực thích nghi với sự đa dạng và sự thay đổi toàn cầu

Tại đây, các em học sinh được học tập và trải nghiệm trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, được trang bị đầy đủ các kiến thức và kĩ năng để tự tin trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai. Với tầm nhìn sứ mệnh dựa trên sự thấu hiểu và trọng trách định hướng các em học sinh trở thành những công dân vẹn toàn với giá trị nhân văn và trưởng thành trong hạnh phúc với tư duy độc lập để sẵn sàng hội nhập.

Hệ thống trường mầm non Song ngữ The Light Academy được phát triển bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Việt Nam và nhận được sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia giáo dục nước ngoài nhằm mang đến một chương trình giáo dục chất lượng quốc tế với phương pháp giáo dục đổi mới lần đầu tiên xuất hiện tại Tỉnh Lào Cai.

Hệ thống giáo dục mầm non song ngữ The light Academy hướng tới một môi trường nhân văn, nơi giáo dục được cá nhân hóa trên nền tảng của tình thương thể hiện thông qua bộ giá trị cốt lõi của nhà trường với 5 tiêu chí: Tôn trọng, Trách nhiệm, Trung thực, Nhân ái và Hợp tác.

Với phương châm hành động: Nhìn- chạm- nghĩ- làm. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của các bậc cha mẹ học sinh cùng với sự tâm huyết của đội ngũ nhà trường với những trái tim giàu lòng biết ơn và yêu thương của những học sinh trường mầm non song ngữ The light Academy sẽ tạo lên một ngôi trường nhân văn và hạnh phúc.

 

0832839555
0832839555