• GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Toàn bộ triết lý giáo dục, chương trình học và phương pháp giáo dục của Trường Tiểu học song ngữ The Light Academy thể hiện thông qua bộ giá trị cốt lõi của nhà trường với 5 tiêu chí: Tôn trọng, Trách nhiệm, Trung thực, Nhân ái và Hợp tác.

 

 

 

0832839555
0832839555