NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Với mục tiêu đề ra trong năm học 2021 – 2022 100% đội ngũ giáo viên Việt Nam của nhà trường sử dụng thành thạo Tiếng Anh giao tiếp, The Light Academy đã tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên.
Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng chuẩn quốc tế, trang bị kỹ năng, năng lực, rèn luyện khả năng phản xạ, đồng thời tăng sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh cho giáo viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Các bài giảng được tổ chức một cách chủ động và tích cực cho người học, giúp các thầy cô giáo nâng cao năng lực tự học ngoại ngữ. Hình thức đào tạo chuyển đổi linh hoạt giữa đào tạo trực tiếp tại nhà trường & đào tạo trực tuyến qua Zoom trước những diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo quá trình đào tạo được diễn ra xuyên suốt và hiệu quả.
Nhà trường thường xuyên tiến hành rà soát để kiểm tra hiệu quả chương trình bồi dưỡng cũng như khả năng sử dụng Tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Tiến tới nâng chuẩn quốc tế cho toàn bộ giáo viên.

Leave Comments

0832839555
0832839555